Wie heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig?

Als u een beroep uitoefent waarin u op basis van berekeningen en analyses adviezen geeft aan opdrachtgevers, kan er iets mis gaan. Als uw opdrachtgever  daardoor schade lijdt, kunt u aansprakelijk gesteld worden. In zo’n situatie valt u niet terug op uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, maar op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Man acgter laptop bekijkt analyses op papier en maakt berekeningen
Nieuws
Datum: 18-11-2022

De meeste ondernemers hebben een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.  Die biedt een dekking als u of uw werknemer schade aan anderen veroorzaakt tijdens het werk. Maar ook beroepsfouten kunnen  leiden tot schade bij een opdrachtgever. Want hoe zorgvuldig en integer u ook te werk gaat, een slordigheid, nalatigheid of vergissing is nooit helemaal uit te sluiten. U geeft bijvoorbeeld per ongeluk een verkeerd advies of u maakt een fout in een analyse, berekening of meting. U maakt onbedoeld inbreuk op auteursrecht, een handelsmerk of licentierechten.

Soms (wettelijk) verplicht

Als uw opdrachtgever schade lijdt, bijvoorbeeld omzetverlies, kan de beroepsaansprakelijkheidsverzekering uitkomst bieden. Voor bepaalde beroepen is die zelfs wettelijk verplicht. Financieel adviseurs, advocaten, accountants en notarissen bijvoorbeeld. De claims in deze beroepen kunnen zo hoog oplopen dat ze niet te betalen zijn voor een privépersoon. Maar de overheid wil dat het slachtoffer dan toch geholpen wordt. Verder kan een opdrachtgever als voorwaarde stellen dat u zich verzekert voor beroepsaansprakelijkheid. Die voorwaarde kan ook gelden voor lidmaatschap van een branche- of beroepsvereniging.

Welke dekking is passend?

Omdat elk beroep specifieke beroepsfouten kent, zijn er verschillende beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen, afgestemd op een bepaald beroep: ICT’ers, management consultants, reclame- en marketingprofessionals, uitgeverijen en coaches, bijvoorbeeld. Het is ook mogelijk een verzekering af te sluiten voor een bepaalde opdracht. Maar bedenk wel dat schade soms pas veel later aan het licht komt. Als de verzekering dan is opgezegd, is het de vraag of de claim nog onder de dekking valt. Ook staan veel zzp'ers bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder één sector, terwijl ze soms ook klussen buiten die sector doen. Dat kan gevolgen hebben voor de dekking.

Prima dekking, lage premie

Neem contact op met ons kantoor voor een gesprek over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Want de ene verzekering dekt meer dan de andere en de duurste is niet per se de beste. We adviseren u over de dekking die bij u past en zoeken de verzekeraar die u het meest te bieden heeft tegen een aantrekkelijke premie. 

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.

Stel ons gerust uw vraag