Miljoenennota: Wijzigingen in de belasting voor het mkb

Het is de Miljoenennota van een demissionair kabinet. Toch kunnen ondernemers een aantal wijzigingen in belastingregels en -tarieven verwachten. En dat zijn zeker niet allemaal gunstige wijzigingen.

Enveloppen van de Belastingdienst op een bureau met een hand op een muis
Nieuws
Datum: 20-09-2023

Ten eerste gaat de mkb-winstvrijstelling omlaag van 14 % naar 12,7 %. Dat betekent dat een ondernemer belasting betaalt over een groter deel van zijn of haar inkomen of winst. Per saldo betekent dat dus: meer belasting. Voor ondernemers met bescheiden winsten en inkomens valt de wijziging mee. Ondernemers met hoge winsten merken het meeste van deze wijziging.

Verder gaat de zelfstandigenaftrek opnieuw omlaag. Dit is geen nieuwe maatregel. De verlaging is afkomstig uit de vorige Miljoenennota maar heeft ook effect in het komend jaar. De zelfstandigenaftrek gaat in 2024 van 5.030 euro naar 3.750 euro. Dat betekent dat een ib-ondernemer ook meer belasting gaat betalen. De startersaftrek wordt niet geïndexeerd. Voor startende ondernemers die recht hebben op zelfstandigenaftrek blijft het extra aftrekbedrag volgend jaar 2.123 euro, net als in 2023.

Wijzigingen in de inkomstenbelasting
Er zijn nog meer veranderingen aangekondigd voor volgend jaar die effect hebben op ondernemers die inkomstenbelasting betalen.

  • Voor mensen die werken stijgt de arbeidskorting met 115 euro bij een inkomen rond het wettelijk minimumloon. Werkenden met een salaris vanaf minimumloon tot bijna 40.000 euro gaan er hierdoor op vooruit.
  • In 2024 wordt de 2e belastingschijf minder geïndexeerd, met 3,55 % in plaats van 9,9 %. Mensen met een hoog inkomen gaan er daardoor minder op vooruit.
  • Het tarief in de 1e belastingschijf neemt met 0,03 procentpunt toe. Hierdoor gaan ondernemers maximaal 20 euro meer belasting betalen.
  • De jaarlijkse indexatie van heffingskortingen en schijfgrenzen is voor 2024 met 9,9 % veel hoger dan in eerdere jaren. Hierdoor gaan ondernemers in 2024 minder belasting betalen.

Box 3-maatregelen
De invoering van het nieuwe stelsel voor box 3 is uitgesteld van 2026 naar 2027. Verder wordt het heffingsvrije vermogen in box 3 niet geïndexeerd in 2024. Het blijft staan op 57.000 euro in plaats van de verhoging naar 62.643 euro. Daarnaast wordt de verhoging van het tarief naar 34 % één jaar naar voren gehaald. Het tarief wordt in 2024 al 34% in plaats van 33 %.

Tegemoetkoming energiekosten
Op basis van de subsidieregeling TEK in de afgelopen maanden gaat het kabinet ervan uit dat er minder geld nodig is voor de regeling. De verwachting is dat in totaal 230 miljoen euro nodig zal zijn voor de TEK, waar in 2023 nog werd uitgegaan van 330 miljoen euro.

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.

Stel ons gerust uw vraag